Czego potrzebuje firma, aby wysłać Cię do windykacji?

Jeśli masz dług handlowy, wystarczy, że Twój wierzyciel po wysłaniu do Ciebie listu informacyjnego przekaże profil Twojego konta firmie windykacyjnej. To zawiera:

  • Szczegółowy wyciąg z konta zawierający wszystkie płatności i opłaty związane z brakującymi lub opóźnionymi płatnościami.
  • Podstawowe informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail, numer ubezpieczenia społecznego i adres firmy.
  • Dokumentacja wszelkich wcześniejszych ustaleń dotyczących płatności lub umów odnoszących się do warunków płatności, które mógłbyś uzgodnić z wierzycielem.

Sprawdź: Skup długów Bydgoszcz

Czy ustawa o uczciwej windykacji dotyczy przedsiębiorstw?

Ustawa o uczciwych praktykach windykacyjnych, została uchwalona w celu ochrony indywidualnych dłużników przed ich wierzycielami i firmami windykacyjnymi. Ustawa zabrania wierzycielom i agencjom, które działają w ich imieniu, nękania lub wprowadzania w błąd dłużników konsumenckich. Dotyczy to w szczególności długów osobistych i domowych. Oznacza to, że ustawa w żaden sposób nie reguluje działalności komercyjnych agencji windykacyjnych ani nie chroni interesów dłużnika handlowego. Jednak dzięki prawom windykacyjnym, dłużnicy komercyjni nie są sami.

Previous post Licówki zmieniają Twój uśmiech na lepsze
Next post Dolegliwości skórne podczas korzystania z siłowni